VỚI 1 NGÀY DU LỊCH PHÚ QUỐC, BẠN CHỌN HOẠT ĐỘNG NÀO?!

𝐕𝐨̛́𝐢 𝟏 ngày 𝐭𝐫𝐨̣𝐧 𝐯𝐞̣𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐏𝐡𝐮́ 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜, 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐮̛̣𝐚 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐎𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐧𝐚̀𝐨? Mời bạn tham khảo những hoạt động dưới đây nhé!!!

👉𝐎𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 𝟏: Đi 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐜𝐚́𝐜 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐩𝐡𝐢́𝐚 N𝐚𝐦 đ𝐚̉𝐨 như chùa Hộ Quốc, Nhà tù Phú Quốc, Nhà thùng Nước mắm, vườn sim, cơ sở Ngọc trai và 𝐭𝐚̆́𝐦 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐁𝐚̃𝐢 𝐒𝐚𝐨, chơi dù lượn, phao chuối, moto nước,...

👉𝐎𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 2: Coffee sáng ở một nơi xa tại 𝐁𝐚̃𝐢 𝐊𝐡𝐞𝐦 xinh đẹp, check in cháy máy ở 𝐤𝐡𝐮 Đ𝐢̣𝐚 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐇𝐚̉𝐢, sau đó đ𝐢 𝐜𝐚́𝐩 𝐭𝐫𝐞𝐨 𝐯𝐮̛𝐨̛̣𝐭 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐚̣𝐜 𝐒𝐮𝐧𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐇𝐨̀𝐧 𝐓𝐡𝐨̛𝐦, chiều về 𝐠𝐡𝐞́ 𝐯𝐚̀𝐨 𝐒𝐮𝐧𝐬𝐞𝐭 𝐒𝐚𝐧𝐚𝐭𝐨 ngắm hoàng hôn và check in những chú voi dễ thương trên biển

👉𝐎𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 3: Đi tàu 𝐜𝐚̂𝐮 𝐜𝐚́, 𝐧𝐠𝐚̆́𝐦 𝐬𝐚𝐧 𝐡𝐨̂ 𝐨̛̉ 𝐦𝐮̃𝐢 𝐎̂𝐧𝐠 Đ𝐨̣̂𝐢 phía Nam Đảo, 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐛𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐫𝐮̛𝐚 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐚̀𝐮, 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐯𝐚̀𝐢 𝐥𝐨𝐧 𝐛𝐢𝐚 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐚́𝐢 𝐥𝐨𝐚 𝐤𝐞̣𝐨 𝐤𝐞́𝐨 𝐤𝐚𝐫𝐚𝐨𝐤𝐞, quẩy hết mình giữa biển bao la thì phải nói là vui hết nước chấm luôn. 𝐂𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐯𝐞̂̀ 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐯𝐚̀𝐢 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐨̛̉ 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐍𝐚𝐦 như nước mắm, nhà tù Phú Quốc hoặc đơn giản là đ𝐞̂́𝐧 𝐏𝐇 𝐑𝐨𝐨𝐟𝐭𝐨𝐩 & 𝐒𝐤𝐲 𝐁𝐚𝐫 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐜𝐚̀ 𝐩𝐡𝐞̂́ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮, 𝐧𝐠𝐚̆́𝐦 𝐡𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̂𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐀𝐧 𝐓𝐡𝐨̛́𝐢

👉𝐎𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 4: 𝐓𝐫𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐥𝐚̀𝐦 𝐧𝐠𝐮̛ 𝐝𝐚̂𝐧 Phú Quốc tại vùng viển Bãi Thơm, 𝐧𝐠𝐚̆́𝐦 𝐬𝐚𝐧 𝐡𝐨̂, 𝐜𝐚̂𝐮 𝐜𝐚́, 𝐦𝐨̀ 𝐧𝐠𝐡𝐞̂𝐮, 𝐥𝐚̣̆𝐧 𝐬𝐨̀, 𝐛𝐚̆́𝐭 𝐨̂́𝐜, 𝐛𝐚̆́𝐭 𝐧𝐡𝐮𝐦 cùng người địa phương. Chill hết nấc với bữa tiệc hải sản tươi roi rói, 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐧𝐠𝐚̆́𝐦 𝐯𝐮̀𝐧𝐠 đ𝐚̂́𝐭 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐮𝐜𝐡𝐢𝐚 phía bên kia bờ biển.

👉𝐎𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 5: Tham quan 𝐯𝐮̛𝐨̛̀𝐧 𝐭𝐡𝐮́ 𝐛𝐚́𝐧 𝐡𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐚̃ 𝐒𝐚𝐟𝐚𝐫𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐡𝐚́𝐦 𝐩𝐡𝐚́ 𝐕𝐢𝐧𝐰𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬 𝐏𝐡𝐮́ 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 với hàng trăm trò chơi và thủy cung hình rùa "Cung điện Hải Vương" có vô số loài động vật quý hiếm đến từ biển cả, 𝐜𝐡𝐞𝐜𝐤 𝐢𝐧 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐚̉𝐨 𝐭𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 đ𝐞̣𝐩 𝐭𝐚̣𝐢 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝

👉𝐎𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 6: Thong dong trên con đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 đ𝐚̂́𝐭 đ𝐨̉ 𝐱𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐫𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐠𝐢𝐚 đ𝐞̂́𝐧 𝐥𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̀𝐢 𝐑𝐚̣𝐜𝐡 𝐕𝐞̣𝐦 yên bình, 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐦𝐨̂ 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐮𝐨̂𝐢 𝐜𝐚́, 𝐡𝐚̉𝐢 𝐬𝐚̉𝐧 𝐥𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐛𝐞̀ do người địa phương phát triển, thưởng thức các món đặc sản địa phương ngay tại nhà bè giữa biển. Và các bạn không thể bỏ qua 𝐌𝐮̃𝐢 𝐇𝐚̀𝐦 𝐑𝐨̂̀𝐧𝐠 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐚̆́𝐦 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐞𝐜𝐤𝐢𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐡𝐮́ 𝐬𝐚𝐨 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 cực kỳ dễ thương

👉𝐎𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 7: Lướt sóng cano đi 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐡𝐨̀𝐧 đ𝐚̉𝐨 𝐧𝐡𝐨̉ 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐧𝐚𝐦 đ𝐚̉𝐨: 𝐡𝐨̀𝐧 𝐌𝐚̂𝐲 𝐑𝐮́𝐭 𝐍𝐠𝐨𝐚̀𝐢, 𝐡𝐨̀𝐧 𝐌𝐚̂𝐲 𝐑𝐮́𝐭 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠, 𝐡𝐨̀𝐧 𝐆𝐚̂̀𝐦 𝐆𝐡𝐢̀, 𝐡𝐨̀𝐧 𝐌𝐨́𝐧𝐠 𝐓𝐚𝐲, 𝐡𝐨̀𝐧 𝐗𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠, 𝐡𝐨̀𝐧 𝐑𝐨̉𝐢, 𝐡𝐨̀𝐧 𝐕𝐚𝐧𝐠,...với các hoạt động như ngắm san hô tự nhiên, đi bộ dưới đáy biển, tắm biển, chơi dù lượn, moto nước, phao kéo, câu cá, chụp ảnh với ván sup,...

PHÚ QUỐC XANH - CHUYÊN TOUR BIỂN ĐẢO PHÚ QUỐC
ZALO: 0942132699

Bài viết cùng danh mục:

Viết Bình luận